اطلاعات تماس با مرکز آموزش علمی – کاربردی تحقیقات صنعتی ایران  

 

 

 

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی تحقیقات صنعتی ایران  

تهران – خيابان ایرانشهر شمالی - شماره 233

کد پستی 1584753111 - صندوق پستی 15815-3667

شماره های تماس : 02188310113 الی 19

 

Admin@irtciac.com

شماره های تماس : 02188310113 الی 19

 

نام و نام خانوادگی کارکنان

سمت

شماره داخلی

مدیریت

 

 

حسین ماهرو

رئیس مرکز

201

سعید نبوی

قائم مقام رئیس مرکز

202

فرخ نوری

معاون آموزشی

223

واحد امور برنامه ریزی آموزشی

 

 

هانیه معتمدی امین

مدیر امور برنامه ریزی آموزشی

247

اخترالسادات سجادیانی

کارشناس واحد امور برنامه ریزی آموزشی

247

واحد امور اجرایی آموزش

 

 

حمید خسروجردی

مدیر امور اجرایی آموزش (شماره مستقیم 88310121)

203

پارسا محمد جعفری

کارشناس واحد امور اجرایی آموزش ( مستقیم 88310122 )

205

بهناز مرادی

کارشناس واحد امور اجرایی آموزش

261

مونا محمدی

کارشناس واحد امور اجرایی آموزش

239

واحد امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

 

 

فردین سیف درخشانی

سرپرست امور فارغ التحصیلی (شماره مستقیم 88490185)

242

سحر بیات کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلی 248

امیر کریمی

کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

248

 

 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد . طراحی و پیاده سازی سید حبیب حسینی