امور فارغ التحصیلان

 

 

توجه: برای مشاهده مراحل درخواست ثبت فارغ التحصیلی در سایت مرکز (اینجا) کلیک نمائید.

 

 

تذکر مهم : دانشجوی گرامی قبل از تکمیل فرم فارغ التحصیلی ابتدا پنل سامانه سجاد خود را بررسی نموده تا از ثبت شدن تمامی نمرات خود اطمینان حاصل نموده . سپس اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید ( لینک ورود به سامانه سجاد )

 

تذکر مهم : قبل از تکمیل درخواست فارغ التحصیلی ابتدا به سامانه کانون فارغ التحصیلان مراجعه نموده و کد رهگیری کانون دانش آموختگان را دریافت نمایید و سپس اقدام به تکمیل درخواست فارغ التحصیلی نمایید ( لینک ورود به سامانه )

 

 

فرم پیگیری امور فارغ التحصیلی

دانشجوی گرامی " در صورت گذراندن تمامی دروس مصوب رشته خود و دریافت تمامی نمرات قبولی، اینجا کلیک نمایید و فرم پیگیری امور فارغ التحصیلی را تکمیل نمایید تا کارشناسان آموزش در خواست شما را بررسی نموده و به شما اطلاع دهند .

 

برخی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران نواقصی در مدارک و پروند های خود دارند که خواهشمند است جهت برطرف کردن کسری مدارک در اسرع وقت اقدام نمایند.

جهت مشاهده این نواقص اینجا کلیک نمایید .

 


برای تکمیل فرم فارغ التحصیلی خود اینجا کلیک نمایید

 


 

 

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 97-04-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 97-03-19  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 97-03-09  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 97-01-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-12-23  صادر گردیده(سری دوم)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-12-23  صادر گردیده(سری اول)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-11-26  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-11-10  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-10-19  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-10-09  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-10-02  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-07-04  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-07-02  صادر گردیده(سری سوم)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-07-02  صادر گردیده(سری دوم)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-07-02  صادر گردیده(سری اول)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-06-29  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-06-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-05-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-05-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-03-07  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-03-04  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-2-28  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-2-19  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-2-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-2-3  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 96-1-19  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-12-16  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-11-17  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-10-28  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-09-28  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-09-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-09-14  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-08-13  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-08-08  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-7-25  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-7-12  صادر گردیده(لیست دوم)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-7-12  صادر گردیده(لیست اول)

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-6-23  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-5-30  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-4-30  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-4-15  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-4-8  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-3-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 95-2-13  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-10-6  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-9-29  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-9-18  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-9-10  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-8-25  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-8-24  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-8-20  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-8-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-7-30  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-7-20  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-7-13  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-7-4  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-6-29  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-6-25  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-6-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-6-21  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-6-4  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-5-11  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-4-16  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-4-7  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-3-25  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-3-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-3-15  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-3-5  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-2-28  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-2-22  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان تا تاریخ 94-2-20  صادر گردیده

لینک لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت آنان از تاریخ 94-1-1 الی 94-2-8 صادر گردیده

 

 


 

مدارک تحصیلی دانشجو جهت تکمیل پرونده (کاردانی)

 

اصل دیپلم کامل متوسطه و یک برگ کپی آن

رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم

اصل تاییدیه تحصیلی دیپلم ممهور به مهر اداره آموزش پرورش منطقه مربوطه (از طریق اداره ثبت)   

2 سری کپی از تمام صفحات شناسنامه به صورت A4

یک سری کپی کارت ملی به صورت A4

6 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری

2 برگ فتوکپی مدرک نظام وظیفه به صورت A4

فرم تکمیل شده درخواست ثبت نام

فرم تکمیل شده تعهد نامه انضباطی دانشجو

فرم تکمیل شده تعهدنامه آموزشی دانشجو

گواهی اشتغال به کار برای پذیرفته شدگان که به عنوان شاغل ثبت نام کرده اند

مدارک مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر (حسب مورد)

مراحل درخواست تأییدیه دیپلم تاییدیه دیپلم دبیرستان ( لینک دانلود فرم )

سایر مدارک در صورت لزوم ( ذکر می شود )

 

مدارک تحصیلی دانشجو جهت تکمیل پرونده ( کارشناسی ناپیوسته )


اصل مدرک کاردانی و دو برگ کپی آن
ریز نمرات دوره کاردانی
اصل تاییدیه تحصیلی دوره کاردانی از دانشگاه قبلی
2 سری کپی از تمام صفحات شناسنامه به صورت A4
2 سری کپی کارت ملی ( پشت و روی آن ) به صورت A4
6 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
2 برگ فتوکپی مدرک نظام وظیفه به صورت A4
فرم تکمیل شده درخواست ثبت نام
فرم تکمیل شده تعهد نامه انضباطی دانشجو
فرم تکمیل شده تعهدنامه آموزشی دانشجو
گواهی اشتغال به کار برای پذیرفته شدگان که به عنوان شاغل ثبت نام کرده اند
مدارک مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر (حسب مورد)
سایر مدارک در صورت لزوم ( ذکر می شود )

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی می رساند : لازم است در اسرع وقت با همراه داشتن کپی دیپلم خود به ادارات پست مراجعه نموده و فرم درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم کامل متوسطه
( پایان دوره دبیرستان) را به نشانی دقیق این مرکز ارسال نمایند. 
جهت مشاهده آدرس دقیق پستی اینجا کلیک نمایید